Innholdsfortegnelse:

- Transport

- TransportTransport


Kartet viser Ruters linjenett inkludert skoleruter.
Kartet viser alle stoppesteder i Oslo og Akerhus

Befolkning


Kartet viser befolkningstetthet i Oslo og Akershus. Det er unødvendig med nye utbyggingsområder før tettheten i eksisterende områder økes.