Forsinkelse i rutenettet (normalised mean spread)

Forsinkelse på strekning er definert i henhold til Gabriel E. Sanches-Martinez (MIT) og London buses. ((90-percentil - 10-percentil) / 50-percentil)) * 100 = Normalised Mean Spread (NMS), eller spredning på kjøretider om du vil.

Forsinkelse regionbusstraseer 2013-2016, Forsinkelse regionbusstraseer 2013-2016, uten metadata

Antall avganger regionbusstraseer 2013-2016

Hva må gjøres? Retning må inn og sammmenlignes slik at man kan følge traseene, og ikke hvert enkelt segment. Feil må rettes.

Datagrunnlaget inneholder traseene til linje: Alle linjer/strekninger hvor Ruter kjører rutebuss (linjenummer > 100).

---

Forsinkelse Tunnelrehabilitering

Median forsinkelse i sekunder mellom holdeplass A og B

Datagrunnlaget inneholder traseene til linje: 23, 24, 28, 32, 34, 66, 70, 74, 76, 79, 500, 500E, 590E og 550.
Data som er filtrert bort er avganger der: kjøretiden mellom to holdplasser er mindre enn 20 sek eller større enn 2 timer eller hastigheten er større enn 100km/t eller distansen mindre enn 40 meter og avganger som er kjørt for tidlig i forhold til rutetabell.
Nullkjøring er definert som: 10-percentilen av kjøretidene. Utvalget for 0-kjørings-beregningen er kjøretider for hele dagen og alle linjer som trafikkerer delstrekningen i perioden. Perioden som er brukt er 22. -26. februar 2016.